Julkinen tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisteri

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien ja tukkumyynti-ilmoitusten rekisterin hakuohje

Voit hakea rekisteristä tietoja tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvista sekä tukkumyynti-ilmoituksista kolmella hakukriteerillä, jotka ovat myyntipaikan nimi, lupa- ja ilmoitusnumero tai Y-tunnus.

Myyntipaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyyntiä harjoitetaan. Voit kirjoittaa hakukenttään myyntipaikan nimen tai osan siitä.

Lupanumerolla tarkoitetaan numeroa, joka yksilöi tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan haltijan ja myyntipaikan. Ilmoitusnumerolla puolestaan tarkoitetaan numeroa, joka yksilöi tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjän ja myyntipaikan. Jos elinkeinonharjoittajalla on useampia myyntipaikkoja, jokaisella myyntipaikalla on oma lupa- ja ilmoitusnumeronsa. Lupa- ja ilmoitusnumerossa on kahdeksan numeroa ja se on 71- tai 72- alkuinen. Numero tulee kirjoittaa hakukenttään kokonaisuudessaan.

Voit käyttää hakukriteerinä myös elinkeinonharjoittajan Y-tunnusta. Y-tunnus tulee kirjoittaa hakukenttään kokonaisuudessaan.

Mikäli annetulla hakukriteerillä löytyy osumia, rekisteri listaa hakutulokset. Klikkaamalla myyntipaikan nimeä pääset tarkastelemaan tarkempia tietoja yksittäisestä myyntiluvasta tai tukkumyynti-ilmoituksesta.

Jos et löydä rekisteristä etsimääsi vähittäismyyntilupaa tai tukkumyynti-ilmoitusta, syynä voi olla, että elinkeinonharjoittaja on lopettanut vähittäis- tai tukkumyynnin tai elinkeinonharjoittajalla ei ole voimassa olevaa myyntilupaa.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin ainoastaan myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä tulee tehdä ennen myynnin aloittamista tukkumyynti-ilmoitus. Mikäli havaitset tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyyntiä sellaisesta myyntipaikasta, jossa ei ole voimassa olevaa myyntilupaa tai jos tukkumyynnistä ei ole tehty vaadittavaa ilmoitusta, tulee siitä ilmoittaa myyntipaikan sijaintikunnan viranomaiselle lainvastaisen toiminnan estämiseksi. Kunnassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiä valvoo ympäristöterveydenhuollosta vastaava viranomainen.

« Takaisin hakuun