Offentligt register över detaljhandelstillståd och anmälningar om partihandel för tobaksprodukter och nikotinvätskor

Sökanvisning för registret över detaljhandelstillstånd och anmälningar om partihandel för tobaksprodukter och nikotinvätskor

Du kan söka information om detaljhandelstillstånd och anmälningar om partihandel för tobaksprodukter och nikotinvätskor med tre kriterier, som är namnet på försäljningsplatsen, tillstånds- och anmälningsnumret och FO-numret.

Med försäljningsplats avses stället där detalj- eller partihandel med tobaksprodukter eller nikotinvätskor utövas. I sökfältet kan du skriva namnet på försäljningsplatsen eller en del av det.

Med tillståndsnumret avses det nummer som identifierar innehavaren av detaljhandelstillståndet för försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor, samt namnet på försäljningsplatsen. Med anmälningsnummer avses det nummer som identifierar partihandlaren och försäljningsplatsen för tobaksprodukter och nikotinvätskor. Om näringsidkaren har flera försäljningsplatser, har alla försäljningsplatser ett eget tillstånds- eller anmälningsnummer. Tillstånds- och anmälningsnumret är åttasiffrigt och det börjar med 71 eller 72. Du måste skriva numret i sökfältet i sin helhet.

Som sökkriterium kan du också använda näringsidkarens FO-nummer. FO-numret skall skrivas in i sökfältet i sin helhet.

Om det givna sökkriteriet ger träffar, listar registret dem. Genom att klicka på försäljningsplatsens namn får du ytterligare information om detaljhandelstillståndet eller anmälan om partihandel.

Om du inte hittar det detaljhandelstillstånd eller den anmälan om partihandel som du har sökt, kan orsaken vara att näringsidkaren har avslutat detaljhandeln eller partihandeln, eller att näringsidkaren inte har ett giltigt detaljhandelstillstånd.

Tobaksprodukter och nikotinvätskor får säljas eller på annat sätt överlåtas i detaljhandel endast om den kommun där försäljningsplatsen ligger har beviljat ett detaljhandelstillstånd. Anmälan om partihandel med tobaksprodukter eller nikotinvätskor ska göras innan försäljningen inleds. Om det framgår att försäljning av tobaksprodukter eller nikotinvätskor sker på en försäljningsplats som inte har ett giltigt detaljhandelstillstånd eller som inte gjort en anmälan om partihandel, skall man informera myndigheterna i den kommunen där försäljningsplatsen ligger för att förhindra olaglig verksamhet. I kommunerna övervakas försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor av den myndighet som ansvarar för miljöhälsovården.

« Tillbaka till sökning